Sunday 2021 vanwege coronavirus verplaatst naar 8 juni 2022

In het licht van de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft de organisatie van de Sunday besloten om geen onnodige risico’s te nemen en de Sunday te verplaatsen van 1 december 2021 naar 8 juni 2022. 

De kracht van de Sunday is dat wetenschap en praktijk elkaar fysiek ontmoeten met netwerken als een van de belangrijkste onderdelen. De huidige snelle opmars van het coronavirus en de nieuwe kabinetsmaatregelen maken het onmogelijk om een Sunday te organiseren met de kwaliteit die u gewend bent. 

We hadden ons enorm verheugd om u weer te mogen ontmoeten. Hiervoor was een dynamisch en compleet programma gemaakt. Wij hopen u dan ook volgend jaar op 8 juni 2022 bij ’t Spant in Bussum te mogen ontmoeten op de Sunday 2022!


« Naar overzicht