Sunday roept op tot deelname aan kennisarena

Ondernemers uit het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekers van Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen presenteren op 7 november tijdens de Sunday de zonne-energie-innovaties van de toekomst. Op de speciaal in het leven geroepen kennisarena wordt de staat van ontwikkeling van de Nederlandse zonne-energiesector gepresenteerd met specifieke aandacht voor innovatie en technologie.

Nederlands grootste zonne-energiecongres staat dan ook in het teken van het versnellen van innovatie en de bijbehorende nationale uitrol van zonne-energieprojecten. ‘Op de Sunday worden bezoekers jaarlijks bijgepraat over de stand van ontwikkeling van de Nederlandse zonne-energiesector met specifiek aandacht voor nieuwe innovaties en technologieën’, vertelt Wijnand van Hooff, lid van de stuurgroep van de Sunday. ‘Met dit congres faciliteren we ontmoetingen tussen onderzoekers en ondernemers die bezig zijn met het ontwikkelen en commercialiseren van relevante producten en diensten. Nieuw element is dit jaar de kennisarena waarmee we bezoekers informeren en inspireren en co-creatie willen stimuleren.’

Oproep tot deelname aan kennisarena
‘De kennisarena is ingedeeld op basis van de 4 thema’s die als een rode draad door het congres lopen’, duidt Van Hooff. Achtereenvolgens zijn dit zon op water, zon op land, zon op gebouw en pv-technologie. ‘Op al deze vlakken laten onderzoekers en ondernemers zien wat nu nog niet, maar binnenkort wel mogelijk is met zonne-energie. De kennisarena is inmiddels voor meer dan de helft gevuld, maar er zijn nog enkele plaatsen over. Om die reden willen we hierbij alle andere ondernemers en onderzoekers uitnodigen om zich zo spoedig mogelijk bij ons aan te melden zodat zij zich ook kunnen presenteren op de kennisarena.’

‘De oproep aan eenieder is om vooral tastbare materialen of prototypes mee te nemen zodat de bezoekers het kunnen zien en voelen’, vervolgt Van Hooff. ‘Men kan zich aanmelden per e-mail via info@sola-bs.nl. Overigens krijgen alle bedrijven en onderzoekers die zich aanmelden voor de kennisarena ook de mogelijkheid om een korte pitch van 1 à 2 minuten te geven. Voorwaarde om deel te mogen nemen aan de kennisarena is dat de te tonen producten en technologie nog niet commercieel beschikbaar is. Dat wat men laat zien hoeft dus nog niet een gereed product te zijn. Het is een nieuwe technologie of een concept waarmee anderen geïnspireerd worden om samen een nieuw product of dienst te ontwikkelen.’

Programma
Naast een plenaire keynote kent de Sunday dit jaar 2 keer een ronde van 3 parallelsessies. In de presentaties tijdens de parallelsessie gaan onderzoekers en ondernemers onder meer in op hoe de zonnecellen – en daarmee de zonnepanelen – van de toekomst eruit kunnen gaan zien. Meer informatie over deze parallelsessies vindt men hier zodat eenieder zijn eigen programma van de dag kan samenstellen. Alle sprekers en het volledige programma zijn via de website te raadplegen.


« Naar overzicht