‘Drijvende zonnecellen leveren uiteindelijk meer energie op dan zonnecellen op daken’

Nederlands grootste zonne-energiecongres, de Sunday, staat op woensdag 23 november in het teken van het versnellen van innovatie. Een van de onderwerpen is de potentie van zonnepanelen op het water. ‘Drijvende zonnecellen gaan uiteindelijk meer energie opleveren dan zonnecellen op daken’, stelt Rik Jonker, landelijk coördinator zonne-energie bij Rijkswaterstaat.

Jonkers streven is om het areaal van Rijkswaterstaat geschikt te maken voor de exploitatie van zonne-energie. Indien het areaal niet direct geschikt is voor zonne-energie, start hij innovatietrajecten op om het areaal geschikt maken voor de winning van zonne-energie. Zo ook voor de wateroppervlakten van Rijkswaterstaat. De overheidsorganisatie beheert namelijk een groot aantal wateroppervlakten die geschikt zijn voor het grootschalig winnen van zonne-energie, mits de juiste technieken ontwikkeld worden.

25.000 huishoudens
Via de TKI Urban Energy, onderdeel van de Topsector Energie, vindt om die reden op de Slufter in Rotterdam al een innovatietraject plaats met het Nederlandse bedrijf Sunfloat. Zij hebben hier 120 drijvende zonnepanelen geplaatst. Naast Sunfloat plaatsen vanaf begin 2017 ook enkele andere bedrijven drijvende zonnepanelen. De vervolgproef duurt 1 jaar en levert aanvullende informatie op over de condities waaronder de Slufter geschikt is voor de installatie van een grootschalig drijvend zonnepark van maximaal 85 megawattpiek (red. goed voor 25.000 huishoudens).

Not on My Roof
Een van de andere thema’s die tijdens de Sunday besproken zal worden is gebouwintegratie. ‘Zonder goede samenwerking in de gehele keten van building integrated photovoltaïcs (BIPV) ligt NoMyR (NoMyR) op de loer’, stelt Michiel Ritzen van Hogeschool Zuyd en betrokken bij een internationaal onderzoeksproject naar BIPV in opdracht van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Tijdens  zijn presentatie op de Sunday gaat Ritzen in op de belemmeringen voor de opschaling en de uitrol van BIPV in de Nederlandse markt.

Gekleurde zonnepanelen
Dat het uiterlijk van zonnepanelen meer en meer een rol gaat spelen nu de penetratie in het Nederlandse straatbeeld toeneemt, onderschrijft ook Menno van den Donker van het Solar Energy Application Centre (SEAC). Tijdens de Sunday geeft hij een presentatie met de titel ‘Gekleurde PV: Kans of kansloos?’. ‘Het uiterlijk van PV-panelen (red. zonnepanelen) is lang ondergeschikt geweest aan de kosten en opbrengsten’, stelt Van den Donker. ‘De laatste jaren is een kentering zichtbaar: zogenaamde “all-black” panelen worden door consumenten duidelijk verkozen boven reguliere panelen; ook al zijn ze duurder en leveren ze minder op. Het is de vraag of deze trend zich door zal zetten naar een bredere kleur en textuurvariatie. Want wie zit er te wachten op zonnepanelen met een kleurtje en hoe kun je deze zonnepanelen produceren?’

Parallelsessies
Naast een plenair programma in de ochtend – met de keynote speech ‘In de lucht, op zee en op land: wanneer alles zonne-energie zal worden’ van de internationaal gelauwerde professor Christophe Ballif – kent de Sunday dit jaar 2 keer een ronde van 3 parallelsessies. Meer informatie over deze parallelsessies vindt men hier zodat eenieder zijn eigen programma kan samenstellen. Alle sprekers en het volledige programma zijn via de website raadplegen.


« Naar overzicht