Gerard de Leede (Solarge): ‘Steun investeringsvoorstel SolarNL cruciaal voor groeispurt Nederlandse pv-industrie’

Solarge is een van de grote beloftes van de Nederlandse pv-branche. Op de Sunday spreekt CTO Gerard de Leede over de stand van zaken en het belang van investeren in een nationale pv-industrie en circulaire producten.

Onderzoek ontmoet praktijk! Dat is het motto van Sunday, de grootste eendaagse bijeenkomst voor de zonne-energiesector in Nederland. Het evenement wordt georganiseerd door Holland Solar, TKI Urban Energy, TNO, Solliance en NWO – dit jaar op maandag 17 april 2023 in ReeHorst te Ede – en kent een keur aan sprekers waaronder Gerard de Leede van Solarge.

Onze droom
Een laag gewicht, minimale CO2-impact bij productie en volledig circulair. Dat zijn de unique selling points van de zonnepanelen van Solarge. Na 5 jaar ontwikkeling en industrialisatie is het bedrijf klaar voor serieuze opschaling. Het opent 22 mei officieel de deuren van de nieuwe fabriek in Eindhoven, in aanwezigheid van klimaatminister Jetten. ‘Dat is een mijlpaal in het waarmaken van onze droom’, aldus De Leede. ‘Momenteel leggen we de laatste hand aan onze productielijn van 100 megawattpiek. In 2024 voeren we de capaciteit op naar 400 megawattpiek. Ondertussen blijven we onze zonnepanelen volop doorontwikkelen, bijvoorbeeld ten behoeve van geïntegreerde bouwtoepassingen.’

Scheiden en verwerken
In de huidige generatie zonnepanelen van Solarge worden hoogwaardige monokristalijn silicium perc-zonnecellen toegepast. De pv-modules zijn lichtgewicht, onder andere vanwege het uitbannen van glas en aluminium. De basis wordt gevormd door een kunststof composiet die PFAS-vrij is. Het productieproces is ingericht op de laagst mogelijke CO2-voetafdruk. Is een zonnepaneel van Solarge aan het einde van zijn leven, dan zijn de diverse componenten eenvoudig van elkaar te scheiden en te verwerken voor hergebruik. Hiermee loopt het bedrijf wereldwijd op de troepen vooruit wat betreft circulaire zonnepanelen, en volgens De Leede is dit de enige weg om te bewandelen wil Europa de ambities op het gebied van de energietransitie waarmaken.

Nieuwe credo
De Leede: ‘We moeten nu streven naar circulaire zonnepanelen, willen we over 25 jaar niet aanlopen tegen een enorme afvalberg van afgedankte zonnepanelen die niet circulair zijn. Het tempo van de uitrol van zonnepanelen in Europa moet bovendien enorm omhoog, naar zo’n 60 gigawattpiek per jaar om onze klimaatdoelen te realiseren. Als we die producten uit China halen, gaat dat gepaard met een enorme negatieve impact op het milieu. We willen dat bovendien niet om andere redenen; onafhankelijkheid in onze energievoorziening is het nieuwe credo. Maar het is een enorme uitdaging om het hier te gaan doen. Voor die 60 gigawattpiek per jaar heb je – als je dat met traditionele zonnepanelen doet - bijvoorbeeld alleen al 26 glasovens met een capaciteit van 1.000 ton per dag (!) nodig. Die gaan we niet binnen enkele jaren bouwen en het is ook niet de meest milieuvriendelijke oplossing. We moeten dus de stap zetten naar de zonnepanelen van de toekomst; breed toepasbare innovatieve circulaire producten met hoge rendementen.’

Komt het zonnepaneel van de toekomst uit Nederland? De Leede geeft aan dat Solarge dat al voor elkaar heeft. ‘Op heel veel plekken op de wereld worden de bouwnormen aangetrokken op het gebied van duurzaamheid. Zo loopt Nederland voorop met het toepassen van BENG- en MPG-eisen en wordt in Frankrijk en Korea de footprint van zonnepanelen meegenomen in aanbestedingen. Onze zonnepanelen passen naadloos in deze ontwikkelingen.’ Hij erkent echter ook dat met een productiecapaciteit van 400 megawattpiek geen deuk in een pakje boter wordt geslagen gezien de enorme opgave die voorligt. De lat moet dus veel hoger worden gelegd, en hij ziet ook los van Solarge grote kansen voor Nederland.

Enorme investeringen
‘Wij zijn met instituten zoals TNO, Amolf en onze technische universiteiten ontzettend goed in de ontwikkeling van de hoog rendement zonne-energietechnologie van de toekomst. Nederland beschikt over een hightechindustrie die de benodigde geavanceerde machines voor de productie van zonnecellen en -modules kan ontwikkelen en bouwen. Chemiebedrijven zoals DSM en Sabic zijn koplopers in duurzame kunststoffen. Daarnaast beschikken we over een aantal zeer gemotiveerde ondernemingen die de volgende generaties zonne-energieproducten op grote schaal in Nederland willen maken, bijvoorbeeld MCPV, Hyet Solar, Exasun, Energyra en wij. De samenwerkingsbereidheid tussen al die partijen is groot, maar de markt kan het niet alleen gezien de enorme investeringen die nodig zijn. Zie daar het belang van het investeringsvoorstel SolarNL dat onlangs werd ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Toekenning is cruciaal; het maakt een groeispurt van onze pv-industrie mogelijk. Zo kan onze energietransitie hand in hand gaan met het verzilveren van nieuwe economische kansen.’

Programma
Naast een plenaire keynote en paneldiscussie kent de Sunday dit jaar 2 keer een ronde van 4 parallelsessies. In de presentaties tijdens de parallelsessie gaan onderzoekers en ondernemers onder meer in op hoe de zonnecellen – en daarmee de zonnepanelen – van de toekomst eruit kunnen gaan zien. Meer informatie over deze parallelsessies vindt men hier zodat eenieder zijn eigen programma van de dag kan samenstellen. Alle sprekers en het volledige programma zijn via de website te raadplegen.

« Naar overzicht